آموزش تخصصی شطرنج کرج - مدرسه شطرنج حرفه ای - کانون شطرنج کرج

شطرنج همان زندگیست!
همه
بهترینو
۲۰%
تومان
۱۰۰,۰۰۰
۸۰,۰۰۰

دوره ی وسط بازی شطرنج – نحوه انتقال...

بطور کلی طرح های وسط...
بهترینو
۲۳%
تومان
۸۰,۰۰۰
۶۲,۰۰۰

چرا و چگونه باید در شطرنج مهره ها ر...

در شطرنج مسئله ی حیا...
بهترینو
۳۳%
تومان
۶۰,۰۰۰
۴۰,۰۰۰

آموزش مفاهیم شطرنج به کودکان با زبا...

سلام سلام بچه ها / ...
بهترینو
۱۹%
تومان
۸۰,۰۰۰
۶۵,۰۰۰

دوره آموزشی نحوه آنالیز و تحلیل باز...

استاد بی نظیر شطرنج ...
بهترینو
۲۵%
تومان
۸۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰

آموزش آخربازی شطرنج مخصوص مسابقات

معمولا اکثر شطرنجباز...
بهترینو
۵۰%
تومان
۱۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰

رازهای پیشرفت سریع در شطرنج

یک بازیکن شطرنج در س...